संपूर्ण लेख

फुले-आंबेडकर : लोकशाही मूल्ये रुजवणारे गुरु-शिष्य

महात्मा फुल्यांचं धोरण, तत्त्वज्ञान आणि त्यांचा समग्र कार्यक्रम हा लोकशाही प्रस्थापनेचा सच्चा मार्ग आहे, अशी धारणा डॉ. बाबासाहेब…