संपूर्ण लेख

सोन्याचांदीहून महाग असते व्हेल माशाची उलटी

सोनं साधारण ५८ लाख रुपये किलो, चांदी साधारण ७० हजार रुपये किलो. पण व्हेल माशाच्या उलटीचा दर आहे…