संपूर्ण लेख

भारताचं समुद्रयान घेणार ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’चा शोध

भारताला एकूण सात हजार ५१७ किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर असलेली नऊ राज्ये आणि लहानमोठी १३८२ बेटे…